สล็อตเครดิตฟรีวิวัฒนาการของ CSR: การมีส่วนร่วมของกีฬากับความเกี่ยวข้อง

สล็อตเครดิตฟรีวิวัฒนาการของ CSR: การมีส่วนร่วมของกีฬากับความเกี่ยวข้อง

ทศวรรษนี้ได้สล็อตเครดิตฟรีเห็นบริษัทต่างๆ ตอบแทนสังคมโดยใช้พาหนะแห่งการกีฬา ไม่ใช่แค่เพียงวันเดียวแต่ในระยะเวลาอันยาวนานการปลูกต้นไม้และบริจาคอาหารให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในวันเดียวได้ครอบงำระบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมาเป็นเวลาหลายปี บริษัทที่แสวงหาที่จะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำที่เป็นปฏิกิริยา

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของตนในสถานที่ที่พวกเขาให้บริการ

มักถูกมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการประสานการมองเห็นทางออนไลน์และออฟไลน์ของพวกเขา ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ถือเป็นการคิดภายหลังจากผลกำไรอย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เคนยาสามารถเห็นกระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งบริษัทต่างๆ เริ่มยอมรับ “ความดีทางสังคม” ในระยะยาวแม้จะออกจากตลาดเคนยาแล้ว แต่ความคิดริเริ่ม Let Play ของ Supersport มีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคในการดำเนินชีวิตที่เด็กรุ่นปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองต้องเผชิญกับโรคอ้วนและโรคเบาหวาน พวกเขาได้ดำเนินการนี้ผ่านคลินิกกีฬา ด้วยการร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับสูงของเคนยาพรีเมียร์ลีก พวกเขาได้จัดการประชุมทั่วประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เล่นกีฬา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสันทนาการหรือกิจกรรมการแข่งขัน

ในปี 2014 Barclays Bank of Kenya ได้ร่วมมือกับ Mathare Youth Sports Association เพื่อดำเนินโครงการ Sports for Kenya Youth คนหนุ่มสาวจากพื้นเพที่ด้อยโอกาสในมาธาเรมีโอกาสได้รับทักษะทางวิชาชีพเพื่อเพิ่มความสามารถในการจ้างงาน เช่น งานก่ออิฐ และเมื่อเสร็จแล้ว พวกเขาก็ถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งในมุมมองทางเทคนิค การมีส่วนร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรดังกล่าวเป็นผลมาจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในด้านของความยั่งยืน บริษัทต่างๆ ต่างสนับสนุนให้หุ้นส่วนโครงการสำรวจหาหนทางอื่นๆ ในการจัดหาเงินทุนมากกว่าที่เคยเป็นมา สิ่งนี้มาในช่วงเวลาที่เครื่องมือคราวด์ฟันดิ้ง เช่น M-Changa ได้รับการรับรองอย่างช้าๆ ว่าเป็นเครื่องมือในการระดมทุนที่เชื่อถือได้

การใช้กรอบการทำงานที่กำหนดเป้าหมายนี้

จะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายด้านกีฬา องค์กร และบุคคลสามารถกำหนดทิศทางของโครงการที่เสนอในอนาคตภายในภาคส่วนของตนได้ เพื่อให้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และกลยุทธ์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ครอบคลุมตลอดเวลาการประเมินใหม่อย่างครอบคลุมของแนวกีฬาจะรวมถึงการทบทวน: ‘กีฬาสำหรับทุกคน’ ซึ่งครอบคลุมโอกาสสำหรับทุกคนที่จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่คำนึงถึงอายุ ภูมิหลัง หรือความสามารถ; ‘Elite Sport’ หมายถึงด้านต่างๆ เช่น ทีมชาติ ลีก หรือเหตุการณ์ขนาดใหญ่ และสุดท้าย ‘เศรษฐกิจการกีฬา’ ดูที่งานด้านกีฬาหรือการผลิตและการบริโภคอุปกรณ์กีฬาภายในแต่ละพื้นที่เหล่านี้ เราสามารถถามได้ก่อนอื่นว่าแนวทางปัจจุบันของเราส่งผลกระทบต่อ SDG แต่ละข้ออย่างไร และประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงใดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ากีฬานั้นถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวกสูงสุดต่อ SDG และกีฬานั้น

จะพัฒนาไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนเพื่อแสดงคำถามสองสามข้อที่ SDGs หยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับกีฬาและโอกาสที่กรอบนี้นำเสนอ ให้ฉันนำคุณผ่านการแนะนำ SDG สั้นๆ เป็นที่ชัดเจนว่ากีฬามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ SDGs จำนวนมาก ในขณะที่บางกีฬามีการเชื่อมโยงทางอ้อมเท่านั้น SDGs ทั้ง 17 ประการมีแนวทางที่ครอบคลุมและเป็นองค์รวมเพื่อเป็นแนวทางในอนาคตของกีฬาการระบาดใหญ่เป็นการเตือนถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี (SDG 3) การออกกำลังกายไม่เพียงแต่ลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิด-19 แต่ในวงกว้างกว่านั้น การออกกำลังกายเป็นวิธีการลดทั่วไป เสี่ยงต่อความเจ็บป่วยทางกาย สุขภาพจิต และ

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกครั้งในบริบทของ SDGs บุคคลไม่สามารถหารายได้ที่จำเป็น (SDG 1) เพื่อสนับสนุนครอบครัวของพวกเขา (SDG 2) หากไม่มีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ ภาคกีฬายังให้โอกาสการจ้างงานที่สำคัญ (SDG 8) – 2.72% ของการจ้างงานทั้งหมดของสหภาพยุโรป – และในแง่ของกีฬา GDP ของสหภาพยุโรปเปรียบได้กับอุตสาหกรรมการเกษตร ป่าไม้ และประมงรวมกัน กีฬาจึงเป็นปัจจัยสำคัญและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDG 8) ซึ่งจะเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการฟื้นตัวหลังโควิด-19 การใช้กรอบงาน SDG เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรและบุคคลจะต้องพิจารณาและให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ตลอดจนผลกำไร เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 12)สล็อตเครดิตฟรี